how to make a paper face mask smaller https://caramellaapp.com/kathybowing/BJ4usJ4tk/cheap-papers how to write a letter requesting approval
how to write an essay in english class https://collegepaperwriter-62.webself.net/home how to write in queen’s english

Executive coaching

 “Een no nonsens benadering bij soms ingewikkelde emotionele problemen die je danig in de war brengen. In werk, privé of allebei. Mijn ervaring is dat je dan bij Gerard aan het juiste adres bent.”

JM, inkoopmanager bij een internationale retail onderneming

Beste mensen, soms sta je op een punt in je leven, dat je een handvat nodig hebt. Of wel meer dan één. Dat iemand even de dingen voor je op een rijtje zet. Eens doorvraagt waar anderen al zijn afgehaakt. Een no nonsens benadering bij soms ingewikkelde emotionele problemen die je danig in de war brengen. In werk, privé of allebei. Mijn ervaring is dat je dan bij Gerard aan het juiste adres bent. Op een rustige manier hielp hij mij orde te scheppen in emotionele chaos. Met tips waarmee ik de volgende dag al aan de slag kon. Waardoor de emotionele lading al snel verdween. Mijn opluchting daarbij was vooral dat ik niet alleen maar nog emotioneler werd, maar juist opgeruimd weer verder kon.

“Zijn waarnemingen en adviezen waren zeer waardevol.”

ALR, Directeur en fabrikant

Gerard Hille heb ik leren kennen als een belangstellende persoon die mij verder hielp met de vragen waar ik mee worstelde. Hij wist de nodige kritische vragen te stellen, om mij een spiegel voor te houden. Verder waren zijn waarnemingen en adviezen zeer waardevol. Ik kan hem van harte aanbevelen.

“Heb je een onrustig gevoel van binnen en denk je dat je alles tegelijk moet doen. Komt de zin “ik heb het druk” regelmatig in je op, dan kan ik je Gerard aanbevelen.”

Maikel Kok, Managing Director/ Partner at Bridge Outsourcing BV

Gerard heb ik voor het eerst ontmoet tijdens een Open Coffee bijeenkomst in Hoorn. Gelijk was er een klik. Gerard heeft een natuurlijke rust die hij door zijn manier van praten eenvoudig op je over kan brengen. Gerard bood mij aan om mij te help om al mijn bezigheden, zowel zakelijk als privé beter te organiseren. Deze uitdaging ging ik graag aan. Ik vroeg mij al af hoe ik mijn 2 bedrijven, het organiseren van netwerkevents en het bezoeken van mijn verenigingen kon combineren met mijn gezin (vrouw en 3 kinderen). Voor mijzelf is het al een uitdaging laat staan voor een “buitenstaander”. Tijdens de eerste sessie met Gerard wist hij al gelijk wat mijn grootste probleem was. Ik ben met te veel zaken bezig waardoor ik het gevoel heb dat ik niet overal voor de volle 100% aandacht aan kan geven. Gerard heeft het voor elkaar gekregen dat ik nu aan alle, voor mij belangrijke zaken aandacht kan besteden. Gerard heeft mijn grote hobby (motorrijden) nieuw leven in geblazen. Doordat hij mij heeft laten inzien wat belangrijk is en wat prioriteit heeft, houd ik nu tijd over om extra aan mijn gezin te besteden en om mijn eigen hobby (naast ondernemen) op te pakken.

Heb je een onrustig gevoel van binnen en denk je dat je alles tegelijk moet doen. Komt de zin “ik heb het druk” regelmatig in je op, dan kan ik je Gerard aanbevelen. Gerard heeft het bij mij voor elkaar gekregen dat ik weer rust ervaar en dat ik meer van mijn activiteiten kan genieten. Gerard, dank je wel (en je bent voorlopig nog niet van mij af!)

“Vertrouwen is het allerbelangrijkste! Gerard heeft van nature iets waardoor hij dat gevoel snel opwekt.”

Sake Lageveen, voormalig Directeur-bestuurder Woningcorporatie De Woningbouw, Weesp

Ik leerde Gerard kennen vanuit een andere rol dan die van coach. Ik was ook niet op zoek naar een coach, maar toen Gerard opperde eens een paar sessies met elkaar te doen, stond ik daar wel open voor. Ik zat nog niet zolang in mijn nieuwe functie en werd met vraagstukken geconfronteerd die er bij mij nogal inhakten. We waren er het heel snel over eens dat het niet zoveel zin had die inhoudelijke vraagstukken te ontleden en daar wat mee te doen. De feitelijke behoeften lagen op een hoger niveau. Gerard had snel in de gaten waar mijn kwetsbaarheid zat en waar ik ondersteuning prettig zou vinden. Daar hebben we het goed over kunnen hebben. Zijn aanbevelingen waren voor mij erg praktisch en goed toepasbaar, leverden rendement op. Als ik naar mezelf kijk, dan wil ik in het coaching traject vooral blindelings op mijn coach kunnen vertrouwen. Gerard heeft van nature iets waardoor hij dat gevoel snel opwekt. Ik heb op basis van dat wederzijdse vertrouwen onze gesprekken als plezierig, verhelderend en enthousiastmerend ervaren. Gerard geeft je overigens wel terug wat hij ziet, of anderszins waarneemt. Dat kan soms wel even confronterend zijn, daar moet je tegen kunnen. Hij laat je daar echter niet mee zitten en daardoor is het een heel effectieve manier om snel grote stappen vooruit te maken.

Personal coaching

“Gerard helpt je je eigen idee tevoorschijn te halen. Daar heb ik echt wat aan gehad.”

Ton Cabret, kunstenaar, musicus

Een vriendin wees me op de coaching-werkzaamheden van Gerard.Ik had eigenlijk niet een goed idee van wat een coach nu eigenlijk doet. Had wel begrepen dat ik niet moest denken aan een voetbalcoach natuurlijk, ook niet aan iemand die je problemen voor je oplost. Een en ander werd al snel duidelijk. Je kunt op sommige punten, m.b.t. je werkzaamheden, vastlopen, dat wil zeggen dat je over zaken ‘in een cirkeltje’ denkt. Een kunstenaar wil bijvoorbeeld alleen maar kunst maken en weet niet hoe hij/zij die kunst aan de man moet brengen. Zo zijn er terreinen waar je vaak niet over nadenkt. Of je kunt denken; ik moet daar aandacht aan besteden maar ik weet niet hoe, een paar dagen later denk je datzelfde weer. Gerard helpt je uit die cirkel te komen. Bij mij hadden de vragen betrekking op; hoe ga ik verder met mijn fotokunst, hoe ga ik mijn werk aan de man brengen, etc. Gerard laat je jezelf vragen stellen over je eigen bezigheden. Vragen zoals; wat heb je ervoor over, wat doe je over 5 jaar, hoe belangrijk is het voor je. Aan elk van die vragen werkte ik eerst zelf en daarna hadden we een gesprek over hoe ik over e.e.a. dacht. Ik werkte mijn gedachten schriftelijk uit. Dit werkt verhelderend, omdat je op een manier over je bezigheden nadenkt zoals je anders niet doet. Je kijkt er opnieuw naar en komt zodoende ook op nieuwe ideeën. Gerard helpt je je eigen idee tevoorschijn te halen. Daar heb ik echt wat aan gehad.

 “Gerard weet op een duidelijke manier feedback te geven. Door deze feedback krijg je dan weer stof tot nadenken.”

R.K. uit Lelystad, gemeenteambtenaar

Mijn gesprekken met Gerard heb ik altijd prettig ervaren. Wel waren de sessies intensief. Doordat er een basis is van vertrouwen kan hij je een spiegel voor houden. Ook zijn deskundige en scherpe kijk op wat je hem vertelt maakte het gesprek waardevol. Gerard weet op een duidelijke manier feedback te geven. Door deze feedback krijg je dan weer stof tot nadenken. Als je dan een week heb kunnen nadenken over deze sessie vraagt hij met belangstelling naar je conclusie. En weer weet hij je aan te sporen om de zaak van een andere kant te bekijken. Door mijn sessies met Gerard ben ik geen ander persoon geworden, wel is het zo dat ik handvatten heb gekregen om bepaalde situaties te herkennen en dan tactvoller te reageren.

 “Top qualities: Great Results, Personable, High Integrity.”

Ellen Grünefeld, Manager en opdrachtgever

Ik heb Gerard ingehuurd om een medewerker te coachen die verder wilde groeien, maar een aantal gedragsaspecten moest aanpassen. Om dit proces te begeleiden heb ik Gerard ingehuurd. Gerard heeft dit proces snel en effectief, ruim binnen het budget afgehandeld op een manier waar de medewerker zijn verdere professionele leven plezier van heeft. Gerard is ook in zijn terugkoppelingen zeer integer omgegaan met verkregen informatie van mijn medewerker, waardoor het vertrouwen in hem en mij als leidinggevende behouden bleef. Mocht u op zoek zijn naar een effectieve coach voor uw medewerkers is Gerard zeker aan te bevelen.

 Mental coaching

 “Ik ben zo blij dat hij me inzicht gaf in wat er fout ging. Gelukkig heb ik op tijd zijn hulp ingeroepen, en heb ik nu mijn leventje weer onder controle.”

Janneke uit Hoogkarspel

Bij het woord personal coach dacht ik aan begeleiding van zakenmensen of BN’ers die een uitlaatklep nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Maar daar denk ik inmiddels heel anders over. Door het overlijden van mijn partner, was ik in een situatie terecht gekomen die ik niet meer onder controle had. Het contact met zijn kinderen verliep zo moeizaam, dat ik er volledig door uit mijn ritme raakte. Ik werd telkens zo teleurgesteld, en dat maakte me verdrietig en boos. Ik kon hier absoluut niet mee om gaan. Toen ben ik contact gekomen met Gerard Hille. Hij heeft mij in onze gesprekken geholpen de zaken in een goed perspectief te zetten. Mijn verwachtingen bleken veel te hoog gespannen, maar dat inzicht was ik volkomen kwijt. Door aanwijzingen te geven wat ik uiteindelijk zélf zou willen, en hoeveel energie ik hierin zou willen stoppen, ben ik weer met beide benen op de grond gekomen. Ik ben zo blij dat hij me inzicht gaf in wat er fout ging. Gelukkig heb ik op tijd zijn hulp ingeroepen, en heb ik nu mijn leventje weer onder controle.

 Loopbaan coaching

 “In mijn gesprekken met Gerard had ik zoveel vragen. Hij heeft er niet één beantwoord. Dat deed ik eigenlijk zelf.”

CD, Medewerkster

 Graag wil ik mijn ervaringen die ik met Gerard Hille als coach heb opgedaan aan andere mensen doorgeven. Door een lang ziekteverzuim (6 maanden) en een gelijktijdige reorganisatie op het werk was mijn terugkomst op de afdeling erg moeilijk. Mijn voormalige werkplek bestond niet meer. Ik leek er niet meer bij te horen. Het nieuwe management zag in mij ook niet veel, en ik ook niet in de nieuwe manier van werken. Een beetje was ik toen mijn weg kwijt. Wil ik of kan ik zo nog werken? Hoe kan ik mijzelf aanpassen aan de nieuwe situatie zonder mijn identiteit te verliezen? In hoeverre kan ik mij überhaupt aanpassen? En nog veel meer vragen! In mijn gesprekken met Gerard had ik zoveel vragen. Hij heeft er niet één beantwoord. Dat deed ik eigenlijk zelf. Zijn rustige aard, zijn duidelijkheid van vraagstelling, brachten mij eerst naar nog meer vragen. Ondanks dat ik nog meer in de knoop kwam te zitten heb ik juist zo die antwoorden kunnen vinden die ik nodig had. Al die antwoorden kwamen uit mijzelf. Dat was voor mij erg belangrijk! Nu weet ik weer waar ik heen wil en waar mijn weg is. Ik ben Gerard ontzettend dankbaar voor zijn hulp.

Lieve groeten van C.D.

“Toch wist Gerard ondertussen op een subtiele manier de aandacht te vestigen op het probleem dat ik niet wenste aan te pakken.”

 AK, Informatiespecialist

In het eerste gesprek dat ik met Gerard had, gaf ik meteen aan dat ik het beslist niet wilde hebben over een bepaalde, voor mij bijzonder lastige, situatie op het werk. Vier andere punten werden wel benoemd om oplossingsgericht uitgediept te gaan worden. Toch wist Gerard ondertussen op een subtiele manier de aandacht te vestigen op het probleem dat ik niet wenste aan te pakken. Binnen de kortste keren leerde ik zo om veel beter met die bewuste situatie om te gaan. Dit werkte zeer verhelderend en daarna werden ook veel andere zaken duidelijker, hetgeen leidde tot de belangrijke uitkomst dat ik er niet op mijn plek zit. Ik probeer nu om toch met voldoening en de nodige uitdagingen te werken tot (zoals Gerard zo mooi verwoordde) “ik er weg mag”….

HRM-advies

“Gerard heeft mij op een buitengewone deskundige wijze weten te ondersteunen. Goede afstemming en advisering naar mij toe en het aangeven van bruikbare alternatieven.”

VR, Voorzitter Welzijnsinstelling

Als vrijwillig bestuurder in de welzijnswereld ben ik geconfronteerd met een probleem in de onderlinge verhouding tussen een groep medewerkers. Aangezien de medewerkers nauw met elkaar samen moeten kunnen werken is het heel belangrijk dat er een goede vertrouwensband en afstemming met elkaar bestaat. Doordat er een escalatie ontstond tussen deze medewerkers moest er naar een oplossing worden gezocht om weer rust en onderling vertrouwen te kunnen creëren. Dit laatste kon alleen worden bereikt door de werkrelatie met één van de medewerkers te beëindigen. In dit proces heeft Gerard mij op een buitengewone deskundige wijze weten te ondersteunen. Goede afstemming en advisering naar mij toe en het aangeven van bruikbare alternatieven. In dit, ook emotioneel, zware proces heb ik mij zeer goed ondersteund gevoeld en heeft mede bijgedragen aan een voor alle partijen bevredigend resultaat. 

Heeft u interesse, neem contact op:

Eden CCM
Majoraan 14
1616 TR Hoogkarspel
T - (0228) 56 22 32
F - (0228) 56 14 28
M - (06) 23490708
E-mail: ccm@eden.nl

of gebruik het contactformulier onder Contact in het menu.